Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2019 Yılı Erasmus+ KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

2019 yılı Erasmus+ KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Ulusal Ajansa sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Sunulan 1223 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde; kabul edilen 87 projede ülkemizden 101 okul, diğer Program Ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 536 projede ise ülkemizden 568 okul hibe desteği almaya hak kazanmıştır (EK-1). 5 adet Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projesi ise yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

EK-1: Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229)

(Kabul Listesi proje numarasına göre sıralıdır)

EK-2: Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) Yedek Listesi

(puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır)

Comments are closed.