Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2019 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığa sunulan 2384 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 515 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 436 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.Ayrıca, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde 6 adet Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA116) başvurusu kabul edilmiştir.

Ek-1

2019 yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2:

2019 yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Yedek Listesi

(Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.)

Comments are closed.